Финансиски извештаи

Преземете ги финансиските извештаи за 2021 година на следниве линкови:

https://ooukarpos.com/wp-content/uploads/2022/03/финансов-извештај-Карпош-787-1.pdf

https://ooukarpos.com/wp-content/uploads/2022/03/фин.известај-Карпош-903-2.pdf

https://ooukarpos.com/wp-content/uploads/2022/03/903-BK_GS_2021-1.pdf

https://ooukarpos.com/wp-content/uploads/2022/03/787-BK_GS_2021.pdf

Преземете ги финансиските извештаи за 2022 година на следниве линкови:

Преземете ги финансиските извештаи за 2023 година на следниве линкови: