Почитувани родители

На 1 септември започнува наставата во Училиштето со физичко присуство.

Прием на првачиња ќе биде во Училиштето во с.Умин Дол во 7.30 h за сите првачиња со цел нивно запознавање со учителките, добивање насоки за почетокот на учебната година.

Драги првачиња со среќа поаѓање во прво одделение!