Шаховски турнир и турнир во пинг-понг

Денеска во ООУ ,,Карпош” с.Умин Дол-Куманово по повод Патронен празник на училиштето се одржаа активности и тоа шаховски турнир и турнир во пинг -понг во кои активно учествуваа учениците од шесто до деветто одделение.