Четврти ден активности од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во ОУ ” Антун Густав – Матош” во Винковци

Четврти ден активности од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во ОУ ” Антун Густав – Матош” во Винковци. Посета на часови и следење на настава, презентирање и размена на мислења и искуства