Четврти ден активности на втора група од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во ОУ ” Антун Густав – Матош” во Винковци

Четврти ден активности на втора група од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во ОУ ” Антун Густав – Матош” во Винковци. Посета на часови и следење на настава, презентирање и размена на мислења и искуства.

Можно е да е слика од екран
Нема опис за фотографијата.
Можно е да е слика од 4 луѓе, луѓе што стојат и внатре