Успешно завршена обука на втора група од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” на прва група ООУ”Карпош” с. Умин Дол, Куманово во ОУ “Антун Густав – Матош” Винковци, Хрватска

Успешно завршена обука на втора група од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” на прва група ООУ”Карпош” с. Умин Дол, Куманово во ОУ “Антун Густав – Матош” Винковци, Хрватска.Доделување на сертификати и подароци од училиште.

Можно е да е слика од 9 луѓе и луѓе што стојат