Трет ден активности на втора група од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во ОУ ” Антун Густав – Матош” во Винковци

Трет ден активности на втора група од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во ОУ ” Антун Густав – Матош” во Винковци. Следење на обука на тема “Дигитални активности за учење како поддршка во самостојна работа на ученикот со можност за следење на нивната активност”. Посета на часови и следење на настава, презентирање и размена на мислења.

Можно е да е слика од 6 луѓе, луѓе што стојат и внатре
Можно е да е слика од 8 луѓе и луѓе што стојат
Нема опис за фотографијата.
Можно е да е слика од внатре