Српски културен информативен центар во посета на ООУ ,,Карпош,, с.Умин Дол и ПУ с.Љубодраг

На ден 03.02.2022 година во нашето училиште, СПОНА- Срски културен информативен центар спроведе хуманитарна акција со делење на пакетчиња на учениците од прво до петто одделение по повод националниот празник на Србите, Св. САВА.

Учениците со радост, насмевки и топло добредојде ги пречекаа луѓето од организацијата.

Освен пакетчиња, на учениците им беа доделени и две списанија “Слово” и “Забавник” во кои има интересни цртежи и информации за ученици од секоја возраст.

На крајот од дружењето, учениците од трето и четврто одделение, кои го слушаат предметот Језик и култура Срба како редовен предмет, во име на голема благодарност, а под менторство на нивната професорка Теодора Цветковиќ, ја испеаа химната на Св. САВА и добија огромен аплауз и пофални зборови.