СПОНА-Српски културен информативен центар во посета на ООУ,,Карпош,, с.Умин Дол и ПУ с.Љубодраг

На 05.10.2021 година учениците од прво одделение од ООУ ,,Карпош,, с.Умин Дол како и ПУ с.Љубодраг беа посетени од страна Српскиот Културен Информативен Центар-СПОНА со тоа што на најмладите основци им беа доделени училишни ранци и прибор.