Смарт табли во ООУ ,,Карпош” с.Умин Дол и ПУ с.Љубодраг

Денеска во ООУ,,Карпош” с.Умин Дол беа поставени 2 смарт табли, како и 1 смарт табла во ПУ с.Љубодраг. Таблите се донација од страна на Општина Куманово, а се со цел да се подобри квалитетот на наставата.