Светски ден на планетата Земја

По повод Светски ден на планетата Земја, 22 Април, учениците од нашето училиште го одбележаа со неколку активности. Да ја зачуваме нашата планета Земја. Целта е да се подигне нивото на свеста како и да се укаже на последиците од загадување на воздух, вода, почва. Ова се дел од творбите на учениците од нашето училиште изработени по предметот ликовно образование под менторство на наставничката Елена Спасовска.