Светски ден на планетата Земја

По повод Светски ден на планетата Земја 22 Април, учениците од нашето училиште го одбележаа со разни активности. Да ја зачуваме нашата планета Земја. Целта е да се подигне нивото на свеста како и да се укаже на последиците од загадување на воздух, почвата и водата. Ова се дел од творбите на учениците од 6 до 9 одделение по предметот македонски јазик под менторство на наставничката Катерина Димитриевска Арсеновска.