Работна средба и размена на информации на директори на основни училишта во Винковци и раководители на сектор за основно образование на Винковци и Куманово

Работна средба и размена на информации на директори на основни училишта во Винковци и раководители на сектор за основно образование на Винковци и Куманово