Работилница ,,Причаоница”во ООУ ,,Карпош” с.Умин Дол-Куманово

Учениците од второ,трето,четврто и петто одделение оваа недела беа дел од работилницата ПРИЧАОНИЦА.”

,,Причаоница за децу и младе” е проект кој е под покровителство на здружението на граѓани за чување и негување на српскиот јазик и кирилското писмо АЗБУКА СРБ со седиште во Скопје. Оваа година за прв пат се одржува и во нашето училиште.
Нашите ученици со радост и желба за нови знаења ја дочекаа наставничката Теодора Цветковиќ, која е магистар по општа книжевност и учителка по српски јазик.
Таа вели дека децата беа отворени за соработка и дека со големи насмевки ја дочекаа и испратија. Имено, на часовите се кажуваа приказни за Св. САВА, Вук Караџиќ, како и приказни за мајката и за крсната слава, која е дел од српската традиција и култура.
Теодора вели дека целта на овој проект е и учениците од ООУ “Карпош” Умин Дол, да стекнат знаења за српскиот јазик, културата и традицијата. Многумина од нашите ученици се декларираат како Срби, па со оглед на тоа, убаво е да го слушаат српскиот јазик, да читаат приказни на српски, да учат за српските учители, писатели и важни личности од историјата и книжевноста.