Прв ден активности од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност”

Прв ден активности од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во

ОУ ” Антун Густав – Матош” во Винковци. Запознавање со колегите, директорот на училиштето и разгледување на училиштето.