Прв ден активности на втора група од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во ОУ ” Антун Густав – Матош” во Винковци.

Прв ден активности на втора група од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во ОУ ” Антун Густав – Матош” во Винковци. Запознавање со колегите, директорот на училиштето и разгледување на училиштето

Можно е да е слика од 1 лице и внатре
Можно е да е слика од внатре
Можно е да е слика од внатре
Можно е да е слика од внатре
Можеби е уметничко дело на 1 лице