Посетена обуката “Вештини за комуникација” во рамки на програмата WASH

На 12-ти и 13 -ти месецов, беше одржана обука “Вештини за комуникација” наменета за раководниот тим. Обуката се реализира во рамки на програмата WASH, за комуникациски вештини во служба на подигање на свеста, за подобрување на практиките за вода, санитација и хигиена и превенција и контрола на инфекции во основните училишта.

Главна цел на овој проект е да се мотивираат училиштата и општините за подобрување на хигиената, за подобрување на нивните капацитети за одржување хигиена на рацете, за подобрување на здравјето и унапредување на образовните достигнувања.

Оваа обука е во рамки на програмата WASH на УНИЦЕФ во соработка со Македонски центар за граѓанско образование (МЦГО).