Посета на Музеј Куманово и Спомен-куќата на Христијан Тодоровски-Карпош

Денес учениците од VI и VII одделение заедно со нивната професорка по Историја, Маринела Јакимовска, направија посета на Музеј на град Куманово, како и на Спомен куќата на нашиот народен херој Христијан Тодоровски – Карпош. Учениците со оваа посета имаа можност да слушнат и видат нешто повеќе за културното, етнолошкото и историското богатство на нашиот град Куманово, како и на нашата татковина.