Посета на гимназијата Нова по повод Св. Сава

На ден, 25.01.2024, во гимназијата Нова во Скопје беше организирана манифестација по повод одбележувањето на празникот Св. Сава. Нашиот училишен хор, заедно со нивниот ментор, наставникот по музичко образование Стефан Стојмановски, го претсавија нашето училиште во најдобро светло. Училишниот хор се претстави со три српски дела за чествување на овој национален празник на србите, Св. Сава.