Популаризација на книгата

Библиотека Куманово во посета на ООУ ,,Карпош” с. Умин Дол од Куманово. Популаризација на книгата – како да создадеме приказни. Забавна едукативна приказна за спознавање на различностите кај другите луѓе и како да им помогнеме на истите. Читање на приказната ,,Ежот без боцки”, анализа на истата, цртање на ликот од самата приказна со учениците од четврто и петто одделение од ООУ ,,Карпош” с.Умин Дол во Куманово во соработка со нивниот ментор наставничката Магдалена Митровиќ.

Можно е да е слика од 9 луѓе, седнати луѓе и внатре