Петти ден активности на втора група од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во ОУ ” Антун Густав – Матош” во Винковци

Петти ден активности на втора група од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во ОУ ” Антун Густав – Матош” во Винковци. Посета на часови и следење на настава, презентирање и размена на мислења и искуства.

Можно е да е слика од 1 лице и стоење
Можно е да е слика од екран

Можно е да е слика од 1 лице, стоење и мапа
Можно е да е слика од внатре