ООУ ,,Карпош,, с.Умин Дол – Куманово во посета на Гимназијата ,,Матија Антон Рељковиќ,, во Винковци

По покана на директорката на гимназијата “Матија Антон Рељковиќ” во Винковци, Ивана Биљан, претставници од ООУ ,,Карпош,, с. Умин Дол – Куманово беа гости во училиштето.