Одржан натпреварот Кенгур без граници – 2023

Учениците од нашето училиште учествуваа на меѓународниот натпревар во математички знаења „Кенгур без граници – 2023“ кој се одржа денес, 23.03.2023, во просториите на училиштето. Целта на натпреварот е зголемување на интересот за математиката и природните науки, степенот на логичкото размислување, разбирање на текстуални задачи и примена на математичкото знаење.

На натпреварот учествуваа 19 ученика од трето до деветто одделение под менторство на професорката по математика Луција Савевска.