Одржани низа активности по повод патрониот празник

Во текот на изминатата недела се одржаа низа активности по повод патрониот празник на нашето училиште ООУ “Карпош”. Учениците од I до V одделение од Умин Дол и ПУ Љубодраг учествуваа на литературно читање на македонски и на англиски јазик, се одржа ликовна колонија и ги покажаа своите вештини во спортски активности.