Одржана ликовна колонија по повод патрониот празник

Во текот на изминатат недела во склоп на многуте активности кои се одржаа по повод патрониот празник на нашето училиште, една од тие активности беше и ликовната колонија во која учествуваа учениците од VI до IX одделение. Учесниците твореа во различни техники на тема “Со игра и цвет за мир во цел свет”.