Одржана еду-работилница за врсничко насилство

Денеска, 13.10.2023, од страна на Отсек на превенција, претставник од нашето училиште кој е член на општински Совет за превенција на Детско претстапништво и преседателот на Совет на родители, одржана е еду-работилница за врсничко насилство (булинг), онлајн-насилство (сајбер булинг), болести од зависности. Целта на оваа еду-работилница беше превентивни запознавања со поимот булиг форми, начинот на негово манифестирање, законски мерки и последици од вакви појави.

Во најкраток можен рок ќе се одржи и работен состанок и со Совет на родители, со цел сите заеднички да учествуваме во решавање на вакви или слични ситуации кај децата.