Одбележан Патрониот празник на нашето училиште

На ден 07.12.2022 г., беше одбележан Патрониот празник на нашето училиште “Карпош” с.Умин Дол. На оваа манифестација учествуваа учениците со одлична приредба која беше прекрасно изведена, со поддршка на нивние одделенски и класни раководители.

Приредбата беше исполнета со музика и песни, за тоа беа задолжени училишниот оркестар и училишниот хор, следуваа ритмички точки со одлични кореографии и музика. Имаше и драмски изведби, литературно читање и доделување на дипломи и благодарници за победниците на активностите кои беа одржани изминатиот период, а дипломите им ги врачи директорката Тања Тодоровска.

Оваа приредба беше завршена со прекрасен перформанс на КУД Српски вез, кои се залагаат да се зачуваат традиционалните игри и песни и ја пренесуваат српската култура на младата популација.

Со многу труд, работа, посветеност и се разбира многу љубов, не само на учениците, туку и на сите вработени во нашето училиште, допринсоа овој ден да биде одбележан во најдобро светло, а за тоа беше доказ и одзивот на посетеност и насмевките на нивните лица!