Обука на тема ,,Потреба од засилена реализација на воспитната компонента во училиштата,,

Денеска во ООУ ,,Карпош,, с.Умин Дол – Куманово се одржа обука на тема ,,Потреба од засилена реализација на воспитната компонента во училиштата,,. Обуката беше спроведена од страна на проф. д-р. Розалина Попова – Коскарова на која присуствуваа сите вработени во училиштето.