Новогодишна работилница

Денес, 06.12.2022, се одржа Новогодишна работилница, на која учествуваа сите ученици заедно со нивните одделенски раководители, класни раководители и родители. Изработкте од оваа работилница ке бидат изложени и ќе се продаваат на Училишниот Новогодишен базар.

Новогодишната магија низ вештите рачиња се претвори во реалност! Уживајте!