,,Новогодишен квиз” од областа на граѓанско образование и сообраќај

Денеска на 27.12.2021 се реализира ,,Новогодишен квиз” од областа на граѓанско образование и сообраќај. Под мотото ,,Заедно за безбедно детство во 2022 ” учество зема и нашата ученичка Елеонора Љубоевиќ деветто одделение од ООУ ,,Карпош” с. Умин Дол од Куманово под менторство на проф. Маринела Јакомовска и освои трето место.

Честитки и уште многу успеси во иднината.