Литературно читање по повод 11-ти Октомври

По повод одбележувањето на празникот 11- Октомври, Ден на народното востание и Ден на борецот, покрај повеќето активности кои се одржаа во нашето училиште, една од нив беше и Литературното читање. Учествуваа учениците од одделенска настава под менторство на нивните одделенски раководители и уцениците од предметна настава под менторство на нивните професори со што се претставија со нивни лични творби и беа рецитирани и песни од познати автори на македонски, англиски, француски и српски јазик.