Литературна колонија на тема ,,Сонцето исто сите не грее”

Денеска по повод Патронен празник на ООУ ,,Карпош” с.Умин Дол од Куманово се спроведе литературна колонија на тема ,,Сонцето сите исто не грее!”

Учениците од четврто до деветто одделение земаа учество во пишување на поетски и прозни текстови под менторство на проф. по макдеонски јазик Катерина Димитриевска Арсеновска. Истите ученици се претставија и со литературно читање.

Големо браво за сите ученици кои што се учествуваа и нека творењето и пишувањето на убавиот збор биде мотив за уште нивни поголеми достигнувања!

Нема достапен опис
Нема достапен опис
Нема достапен опис
Нема достапен опис