Ликовна колонија на тема ,,Сонцето сите исто не грее!”

Денеска по повод Патронен празник во ООУ ,,Карпош” с.Умин Дол – Куманово се спроведе и Ликовна колонија на тема ,,Сонцето сите исто не грее!”

Учениците од прво до деветто одделение земаа активно учество во творење на прекрасни ликовни творби под менторство на проф. по ликовно образование Елена Спасовска.

Нема достапен опис
Нема достапен опис
Нема достапен опис
Нема достапен опис
Нема достапен опис
Нема достапен опис
Нема достапен опис