Квиз на знаење по повод Патрониот празник

Како дел од многуте активности кои се одржаа по повод Патрониот празник, беше и Квизот на знаење, на кој учество зедоа учениците од VI до IX одделение. На овој квиз учесниците беа поделени во четири групи, а своите знаења ги истакнаа по предметите: македонски јазик, математика, географија, англиски јазик, историја и француски јазик.

Знаењето, дружбата и забавата донесоа и победници:

I-во место: Мелани Милчевска

Петар Митровски

Аница Арсиќ

Ѓорѓе Анѓелковиќ

II-ро место: Милош Стојнчевски

Вероника Илиевска

Христијан Љубоевиќ

Јелена Среќковиќ

III-то место: Давид Илиевски

Александар Антоновски

Антониј Јовановиќ

Луција Спасиќ

IV-то место: Александар Стојковски

Тамара Љубоевиќ

Алек Новаковиќ

Марио Трифуновиќ