Квиз на знаење по повод патрониот празник (дел 2)

Како и поголемите, така и помалите ученици си ги одмерија силите учествувајќи на квизот на знаење по повод патрониот празник на нашето училиште. Квизот се одржа во училишните простории на двете училишта во Умин Дол и Љубодарг. Забавата и дружбата беа неизбежни, се научија многу нови работи и се разбира се постигнаа успеси кои мотивираат.