Квиз на знаење по повод патрониот празник

Денес, во училишните простории се одржа квиз на знаење по повод одбележувањето на патрониот празник на нашето училиште. На овој квиз учествуваа учениците од VI до IX одделение, на кој учениците се бореа со знаење, но сепак дружбата и задоволството со самата победа ги мотивираат сите за понатамошни успеси.