Известување!

Почитувани ученици!
На 22.01.2024 година започнува второто полугодие од учебната 2023/2024. Наставата ќе започне по следниот распоред:
Прва смена VI, VII, VIII и IX одд во Умин Дол и I и II одд во Љубодраг
Втора смена I, II, III, IV и V одд во Умин Дол и III, IV и V одд во Љубодраг.
Превозот ќе биде во редовните термини.
Се гледаме од понеделник!