Известување за вакцинација

На ден 16.07.2021 (петок) во период од 08:00 до 14:00 часот во просториите на ООУ Карпош с. Умин Дол и подрачно училиште с. Љубодраг ќе има организирано вакцинирање за КОВИД 19 за заинтересираните лица од населените места на селата Умин Дол, Ново Село и Љубодраг.