Известување за реализација на наставата во ООУ ,,Карпош,, с.Умин Дол и ПУ с.Љубодраг

Од ден 06.09.2021 година понеделник во ООУ,,Карпош,, с.Умин Дол- Куманово, како и подрачното училиште во с.Љубодраг наставата ќе се одвива во две смени.

Смените ќе се менуваат на две недели

ООУ ,,Карпош,, с.Умин Дол-Куманово

Прва смена ќе се реализира настава за учениците од одделенска настава

Втора смена ќе се реализира настава за учениците од предметна настава

Подрачното училиште с.Љубодраг

Во една смена ќе се реализира настава за учениците од прво и второ одделение, а во друга смена ќе се реализира настава за учениците од трето, четврто и петто одделение

Распоред на почнување и завршување на наставата

     Прва смена  Втора смена   
часпочетоккрајпочетоккрај
17:308:1013:3014:10
28:158:5514:1514:55
39:159:5515:1515:55
410:0010:4016:0016:40
510:5511:3016:5017:30
611:3512:1517:3518:15
712:2013:0018:2019:00