Започнува новата учебна година 2023/24

Почитувани родители и наши ученици!

Ве известуваме дека започнува новата учебна година 2023/24, која што официјално стартува во петок на 1-ви септември и тоа:

Прва смена од 7:30 – предметна од VI до IX одделение во Умин Дол и I и II одделение во Љубодраг,

Втора смена од 13:30 – одделенска од I до V одделение во Умин Дол и III, IV и V одделение во Љубодраг,

Смените ќе останат исти и во наредните две недели.

Свечен прием на сите првачиња е на први септември во 8:00 часот пред влезот на подрачното училиште во Љубодраг, а потоа ги следат горенаведените смени.

За подетални информации ќе бидете известени од одделенските и класните раководители.

Ве очекуваме во новата учебна година со нови сили кои ќе Ве водат кон успеси и одлични резултати!


Среќен почеток Ви осакуваат Директорката и Училишниот колектив!