Завршена е реконструкцијата на ООУ “Карпош” во с.Умин Дол – Куманово

Завршена е реконструкцијата на ООУ “Карпош” во с.Умин Дол – Куманово, со која е опфатена реконструкција на кров, подови и тоалети, нови прозорци и врати, нова енергетско-ефикасна фасада и нов систем за греење. Проектот е реализиран со финансиска поддршка на МОН и Општина Куманово.

Училишниот објект – Претходно и сега