Донација на копјутери

Со цел за подобрување и одвивање на непречена реализација на наставата DRAXLMAIER на учениците во ООУ ,,Карпош” с.Умин Дол-Куманово им подари компјутерска опрема која на учениците ќе им придонесе во подобрување на квалитетот на наставата и олеснување на наставниот процес.