Втор ден активности од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во ОУ ” Антун Густав – Матош” во Винковци

Втор ден активности од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во ОУ ” Антун Густав – Матош” во Винковци. Запознавање со колегите, посета на часови и следење на настава.