Втор ден активности на втора група од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во ОУ ” Антун Густав – Матош” во Винковци

Втор ден активности на втора група од Erazmus проект “Биди безбеден – Интернет безбедност” во ОУ ” Антун Густав – Матош” во Винковци. Следење на обука за примена на ИКТ алатки, запознавање со колегите, посета на часови и следење на настава.

Нема опис за фотографијата.
Нема опис за фотографијата.