Благодарност до Македонски центар за граѓанско образование и Биро за развој за образование

Благодарност до Македонски центар за граѓанско образование и Биро за развој за образование за донација во ООУ “Карпош” с.Умин Дол-Куманово за успешно реализиран проект под менторство на проф. Маринела Јакимовска – Отворен ден по Граѓанско образование поддржан од Македонски центар за граѓанско образование и Биро за развој на образование.
Учениците од осмо и деветто одделение земаа учество спроведувајќи активности за демократска клима, изработка на проект – презентации и уредување на училишниот двор.