Благодарница на ООУ Карпош, с. Умин Дол за 2021/2022 година по повод 11-ти ноември

На 11-ти ноември 2022 Општина Куманово одбележуа 78 години од ослободувањето на градот. По тој повод во НУ  Центар за култура “Трајко Прокопиев”се одржа Свечена седница на Општината, каде беа доделени и Ноемвриските награди.

 Градоначалникот Димитриевски и претседателката на Комисија за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија Невена Величковска доделија Ноемвриска награда на истакнати поединци и правни лица.

Градоначалникот од свое лично име додели благодарници и плакети на поединци и правни лица, кои дале свој придонес за развивање на Куамново во различни  општествени области. Со благодарница се закити и нашето училиште предводено од директорката Тања Тодоровска. Оваа Ноемвриска награда ќе биде мотив за уште поголеми понатамошни успеси.

Честитки!