Наградени ученици по повод Патронен празник на училиштето

По повод Патронен празник на училиштето изминативе две недели беа исполнети со низа активности од областа на спорт, литература, уметност и квиз на знаење, кои беа успешно реализирани од страна на учениците.

Наградени ученици од областа на спорт и спортски активности се:

Шаховски турнир:

Прво место:Марио Бошковски IX одделение

Второ место:Јован Крстевски IX одделение

Трето место:Анѓела Арсиќ IX oдделение

Турнир пинг-понг:

Прво место:Лазар Обрадовиќ VII oдделние

Второ место: Мартин Бранковиќ IX одделение

Трето место: Марио Трифуновиќ VIII oдделение

Пикадо турнир:

Прво место:Антониј Јовановиќ VII одделение

Второ место:Марио Бошковски IX одделение

Трето место:Мартин Крстевски VI одделение

Наградени ученици на литературен конкурс:

Во категорија од IV до VI oдделние

Прва награда: Меланија Арсовска V одделение

Втора награда:Лука Крстиќ V одделение

Aна Стефановиќ VI одделене

Трета награда: Душан Цветковиќ IV одделние

Во категорија од VII do IX одделение

Прва награда: Анѓела Цветковиќ VIII одделение

Втора награда:Мелани Ангеловска VII одделение

Трета награда:Марко Милчевски VIII одделение

Александра Петковска VII oдделение

Нградени ученици на ликовен конкурс:

Во категорија од I до III одделение

Прва награда:Теодора Милосавлевиќ II одделение

Втора нагарда:Сара Миливоевиќ III одделение

Трета награда:Лазар Стајевски I oдделение

Во категорија од IV до VI одделение

Прва награда:Милица Петковска V одделение

Втора награда:Мила Петковиќ VI oдделение

Трета награда:Душан Цветковиќ IV oдделение

Во категорија од VII do IX oдделение

Прва награда:Елеонора Љубоевиќ IX oдделение

Втора награда:Mелани Ангеловска VII одделение

Трета награда:Бисера Добривојевска VIII одделение

Квиз на знаења беа наградени учениците:

Прва награда:Ангел Атанаосвска VI oдделение

Мила Гроздановиќ VII одделение

Анастасија Бошковска VIII одделение

Христијан Спасиќ IX oдделение

Втора награда:Анѓела Ваљавичарска VI одделение

Марио Станковиќ VII одделение

Марко Милчевски VIII oдделение

Милица Михајловиќ IX oдделение

Треата награда:Милица Савиќ VI oдделение

Александра Петковска VII oдделение

Валериј Љубеновски VIII oдделене

Душица Јовановиќ IX oдделение

Честитки за сите ученици и уште поголеми успеси и достигнувања во полето на образванието. На учениците им беа поделени пофалници и награди за освоените места.